top of page

Zorg

Om in de Postaert te kunnen wonen is het van belang dat er een geldige indicatie is, een zzp 4 (VPT), 5 of 6 indicatie. Dit zijn indicaties gericht op langdurig verblijf. Dit houdt in dat er zowel mensen met dementie en mensen met lichamelijke klachten bij ons kunnen komen wonen. Wij gaan met iedereen persoonlijk in gesprek om samen te kijken of wij voldoende kunnen aansluiten bij de wensen en zorgvraag. Daarnaast vinden het we het van groot belang om inzicht te krijgen in het huidige leven van onze toekomstige bewoner zodat we hier zoveel mogelijk op in kunnen spelen.

thumbnail_handen foto 3.jpg

Wij leveren zorg op maat passend bij onze bewoners. Dit doen wij met een team aan gekwalificeerde medewerkers die dit met veel passie en aandacht voor de bewoners doen. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde (verpleegkundige) zorg voorhanden is en indien noodzakelijk kan er ook zorg worden afgenomen bij andere zorgverleners. Denk hierbij aan de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut etc.

Het is belangrijk om samen met de bewoner (en eventueel familie en/of mantelzorgers) en de huisarts een persoonlijk plan op te stellen. Het zou ook zo kunnen zijn dat er een specialist ouderengeneeskunde betrokken wordt. In dit plan staat alles beschreven wat van belang is om aan te sluiten bij de leefstijl en wensen maar ook bij de zorgvraag van de bewoner. Dit plan zal regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.

Wanneer er specifieke wensen zijn met betrekking tot zorg of het leven in onze woonzorgvoorziening dan vernemen wij dit graag, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

bottom of page