Skip to main content

Onze visie

Wij zijn een kleinschalig woonzorgcentrum in Posterholt, binnen De Postaert leveren wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg voor ouderen met dementie of lichamelijke klachten.

Dit doen wij door iedere bewoner zorg op maat te bieden waarbij het eigen levensritme van de bewoner te allen tijde centraal staat.  Een belangrijk uitgangspunt voor ons is om altijd te kijken naar de mogelijkheden van de bewoner en ondersteunend te zijn aan de individuele zorgvraag en behoeftes van de bewoner. Daarnaast vinden wij persoonlijke aandacht en voldoende aanbod aan activiteiten, aansluitend aan de wens en mogelijkheden van de bewoner, van essentiële waarde. Dit alles moet het gevoel van comfort, welzijn en een aangenaam leven vergroten.

Dit doen wij met een team aan gekwalificeerde mede­werkers die dit met veel passie en aandacht voor de ­bewoners doen. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde (verpleegkundige) zorg voorhanden is en indien noodzakelijk kan er ook zorg worden afgenomen bij andere zorgverleners. Denk hierbij aan de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut etc.
Het is belangrijk om samen met de bewoner (en eventueel familie en/of mantelzorgers) en de huisarts een persoonlijk plan op te stellen. Het zou ook zo kunnen zijn dat er een specialist ouderengeneeskunde betrokken wordt. In dit plan staat alles beschreven wat van belang is om aan te sluiten bij de leefstijl en wensen maar ook bij de zorgvraag van de bewoner. Dit plan zal regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.

De levensboom

De levensboom illustreert voor de Postaert het leven van iedere bewoner die hem of haar heeft gevormd tot wie hij of zij nu is. Beginnend bij diepgewortelde wortels, vaak in en rondom Posterholt. De stam en de vertakkingen illustreren de levensloop van de bewoners en de levenservaring die zij met zich meebrengen als ze bij ons komen wonen.  De boom heeft zich laten voeden door de aarde en is bestand tegen stormen wat voor ons symbool staat aan het leven. Het leven en de ervaringen vormt iedereen, wij proberen in het dagelijkse leven en bij de zorg van de bewoners hier zoveel mogelijk aansluiting bij te vinden.